In 2019 hoeven Leidse corpsstudenten niet meer uit elkaars bilnaad te drinken

Het Leidse studentencorps Minerva gaat moderniseren, omdat het - na extern onderzoek - tot de conclusie is gekomen dat er gebruiken (mores heten die bij het corps) zijn die nog beter kunnen. Niet in één keer, maar geleidelijk. Lees even mee (uit net NRC) voor wat voorbeelden van wat er gaat veranderen.
  • Leden mogen niet meer gedwongen worden alcohol te drinken.
  • Eerstejaars leden mogen niet meer worden verplicht om twee maal per week aanwezig te zijn op vaste borrelavonden.
  • Eerstejaars mogen niet meer gedwongen worden jenever te drinken als ze op die avonden te laat komen.
  • De ‘bilnaad-adjes’ worden afgeschaft. Daarbij moet een lid alcohol opdrinken die door de bilnaad van een ander lid wordt gegoten.
  • Er komt een eind aan „al dan niet gedwongen momenten van naakt op de sociëteit”.
  • Ook moeten er meer drugstests komen, niet uitgevoerd door bestuursleden, maar door „leden met een onafhankelijke rol”.
 

Bron(nen):   NRC