CPB: economische groei valt terug

De economische groei in Nederland valt volgend jaar terug. Dat komt voornamelijk door de afzwakking van de wereldwijde groei. In het binnenland zorgen problemen rond PFAS en stikstof er in mindere mate voor dat de groei een tandje terugschakelt, stelt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn decemberraming. Het Amerikaanse handelsbeleid van importheffingen en handelsbarrières blijven samen met de brexit de grootste risico's voor de economie. Voor dit jaar voorspelt de belangrijke adviseur van de regering dat het bruto binnenlands product (bbp) met 1,7 procent groeit, tegenover 2,6 procent in 2018. In eerdere ramingen ging het CPB nog uit van 1,8 procent groei. Voor volgend jaar wordt verwacht dat de economie met 1,3 procent uitdijt, terwijl in september nog groei van 1,5 procent werd voorzien. Nederland doet het ondanks het lagere groeitempo nog altijd goed vergeleken met andere eurolanden, stelt CPB-directeur Laura van Geest. De problemen rond stikstof en de chemische stoffengroep PFAS raken weliswaar sectoren als de bouw en landbouw, maar voor Nederland als geheel verwacht ze dat de effecten op de korte termijn beperkt blijven. Stijging koopkracht Het CPB verwacht dat de cao-lonen harder zullen stijgen dan voorheen. Waar de lonen in 2018 gemiddeld met 2 procent omhoog gingen, leidt krapte op de arbeidsmarkt ertoe dat ze dit jaar 2,5 procent en volgend jaar 2,8 procent stijgen. In combinatie met lastenverlichtingen zorgt dit in 2020 voor een stijging van de koopkracht. De inflatie is volgend jaar met 1,4 procent lager dan de 2,7 procent inflatie dit jaar. Het CPB raamt dat het begrotingsoverschot van de overheid kleiner wordt. Dat komt aan de ene kant doordat de regering de budgettaire teugels iets meer laat vieren, in de vorm van extra uitgaven of lastenverlichtingen. Aan de andere kant speelt hier ook de zwakkere economische groei. Desondanks geeft de overheid dit en volgend jaar minder uit dan begroot. Dit jaar gaat het naar verwachting om een bedrag van 4 miljard euro en volgend jaar 3 miljard euro.