Waarom de olieprijs verder zal dalen

De algemene verwachting is dat de prijzen van grondstoffen, en dan vooral olie, de komende jaren flink zullen stijgen, maar is dat wel terecht? Helemaal niet, schrijft Newsweek in een analyse waarin op basis van historische gegevens juist wordt voorspeld dat de olieprijs verder zal dalen.
De verwachting dat de prijs voor het zwarte goud zal oplopen, is onder meer gebaseerd op de voorspelling dat China en India veel meer olie zullen gaan consumeren en op het idee dat de olievoorraden langzamerhand uitgeput raken.
Maar de werkelijkheid is dat prijzen van grondstoffen op lange termijn een dalende trend vertonen. Dat komt doordat steeds weer nieuwe technologieën worden geïntroduceerd, die de winning efficiënter maken, die zorgen voor zuiniger verbruik en die alternatieven beschikbaar maken. Het is dus geen toeval dat de olieconsumptie nauwelijks steeg in de jaren tachtig, in een periode dat Europe en Japan toch ook flinke economische groei vertoonden.
Het is aannemelijk dat een aantal van deze effecten ook nu de olieprijs zullen drukken. Zo komen er meer alternatieven voor olie (kernenergie, gas, wind en biobrandstoffen). En het is ook een mythe dat economische groei in China en India zal leiden tot een spectaculaire stijging van de vraag naar olie, omdat de geschiedenis juist leert dat de energieconsumptie per hoofd van de bevolking daalt als het inkomen stijgt.
De prijs voor een vat olie dat pas over drie jaar wordt geleverd, bedraagt momenteel zo’n zeventig euro. De markten rekenen dus op een flinke stijging, want de prijs voor een vat olie nu schommelt rond de vijftig dollar. Door de enorme hoge olieprijs van afgelopen jaren zijn handelaren het zicht op de werkelijkheid kwijt geraakt: ze verwachten een nieuwe prijsstijging die ze nu zelf aanjagen, maar de historische trend wijst onmiskenbaar op een prijsdaling.

Bron(nen):   Newsweek