Amerikanen shoppen weer

Op een foto in de Christian Science Monitor zien we gelukkige Amerikanen met H & M-tassen in de hand. Hoera, er wordt weer geconsumeerd, de Amerikanen gaan weer richting shopping malls en trekken als vanouds de credit card. 
De krant signaleert dat de eerste gegevens over de maand april laten zien dat het consumentenvertrouwen terug is. De krimp van de economie zou op dit moment langzamer verlopen dan maandenlang het geval is geweest. En wie weet is het ergste qua recessie alweer achter de rug is. 
Maar, zo wordt er voorzichtigheidshalve bij gezegd, andere indicatoren staan nog steeds op rood. Meer mensen verliezen hun baan en er komen nog een hele hoop faillissementen aan. 
En toch, zo houdt de dikwijls bezonken krant ons voor, het tempo van de neergang gaat niet langer omhoog. En economische reuzen als Citigroup en General Electric lieten geen al te beroerde eerste kwartaalcijfers zien. 
Er is dus een sprankje hoop op betere tijden.

Bron(nen):   Christian Science Monitor