Het Ierse succes is een drama

Onder de landen van de Europese Unie was Ierland afgelopen decennium het grote economische succesverhaal. Het land stond bekend als ‘de Europese tijger’ – naar analogie van Aziatische ‘tijgers’ als Taiwan en Zuid-Korea.
Maar wat kort geleden nog een succesverhaal was, dreigt nu te veranderen in het tegendeel. Nergens in de Europese Unie lijkt de crisis harder toe te slaan dan in Ierland. Vorig jaar kromp de economie van het land al met 2 procent en voor dit jaar wordt een negatieve groei van bijna 8 procent verwacht. Het grootste probleem is dat de export – de basis voor de spectaculaire groei van afgelopen jaren – is weggevallen, deels doordat bedrijven als Apple hun fabrieken verplaatsen naar lage-lonenlanden. Daar komt bij dat ook aan de totale gekte in de bouw abrupt een einde is gekomen.
Tot nu toe heeft de regering geprobeerd zich een weg uit de problemen te lenen, zo schrijft Fortune. De overheidsuitgaven zijn de afgelopen vijf jaar met 63 procent gestegen. Het overheidstekort is opgelopen tot 11 procent, het hoogste van Europa. Volgens veel zakenlieden, onder wie de vrijmoedige cowboy Michael O’Leary van Ryanair, menen dat drastische bezuigingen noodzakelijk zijn. Maar de regering vertrouwt meer op het verhogen van de belastingen.
Het gevaar bestaat dat de geschiedenis zich daardoor gaat herhalen, vreest Fortune, en dat Ierland zich opnieuw geconfronteerd ziet met een uittocht van grote groepen mensen. Naar verwachting zullen dit jaar per saldo 30.000 mensen het land verlaten, waarmee de emigratie voor het eerste in veertien jaar groter is dan de immigratie.

Bron(nen):   Fortune