Vrouwen aan de top? Minder winst!

De uitkomst van dit onderzoek is gedoemd in slechte aarde te vallen, maar Welingelichte Kringen kan niet anders dan de lezers op de hoogte houden van de laatste inzichten in de wetenschap.
Misschien moeten we met het goede nieuws beginnen: Vrouwelijke directeuren doen hun werk erg goed en hun bedrijven worden meestal beter bestuurd. Maar dan: bedrijven met vrouwen in de raad van bestuur zijn minder winstgevend.
Volgens het onderzoek dat is gepubliceerd in het Journal of Financial Economics zijn vrouwen veel actiever in een raad van bestuur en zijn ook geneigd doortastender te zijn als slecht-functionerende topmanagers buiten de deur moeten worden gezet. Maar hun actieve opstelling werkt kennelijk ook contraproductie in bedrijven die hun zaakjes goed op orde hebben.
"Het is een gecompliceerd beeld," zegt onderzoeker Daniel Ferreira in The Daily Telegraph. "Maar het maakt duidelijk dat een andersoortige samenstelling van raden van bestuur onverwachte gevolgen kan hebben."
Misschien is het glazen plafond zo gek nog niet?

Bron(nen):   The Daily Telegraph