Paus gaat bankieren

De leiding van de RK-kerk heeft ingegrepen in de top van de Vaticaanse Bank en volgens The Wall Street Journal is dit gebeurd op instigatie van Paus Benedictus XVI die meer transparantie wil bij een van de meest geheimzinnige financiële instellingen ter wereld.
Als opperbankier is nu Ettore Gotti Tedeschi benoemd, afkomstig van de Italiaanse tak van de Banco Santander, en nu dus baas van de Vaticaanse Bank, officieel Istituto per le Opere di Religione geheten.
Hij is de opvolger van Angelo Caloia die 20 jaar lang aan het hoofd stond van deze machtige rk-instelling, die trouwens ook de eerste burgerbankier (niet-geestelijke) was aan de top van deze staatsbank.
Zoals gebruikelijk ging deze move niet gepaard met enig commentaar, maar insiders menen dat de kleine kerkstaat mee wil gaan met de trend van meer transparantie in het bankwezen.
Tot op heden zijn de meeste bancaire actitvteiten van de kerk bijzonder geheimzinnig. Aan wie wordt er geleend? En om welke bedragen gaat het? En hoe kapitaalkrachtig is de kerk zelve? Niemand in de buitenwereld kan het zeggen, wel is bekend dat enkele kardinalen strikt toezicht houden op de financiële activiteiten en rechtstreeks rapporteren aan de Paus.
Eind jaren tachtig werd de bezem door de bank gehaald toen Italiaanse onderzoeksrechters hadden ontdekt dat het Vaticaan nauw betrokken was geweest bij de malveraties van de Banco Ambrosiano. Het was echter lastig om het naadje van de kous te weten te komen, omdat het Vaticaan zich ten opzichte van de Italiaanse onderzoekers beriep op zijn soevereine status. Wel werd toen ijlings 250 miljoen dollar overgemaakt aan de schuldeisers van de Banco Ambrosio om van het gezeur af te zijn.
Recentelijk heeft de nieuwe Vaticaanbankier met de Paus meegewerkt aan Caritas in Veritate, Benedictus' leerstuk over de globale economie.

Bron(nen):   The Wall Street Journal