De man die de crisis voorspelde

Als we aan de depressie van de jaren dertig denken, denken we ook altijd aan John Maynard Keynes, als de man die overheden weer op het juiste spoor zou hebben gebracht met het stimuleren van de economie die door vraaguitval zou zijn getroffen. Nadat Keynes sinds de jaren tachtig steeds meer 'uit' was geraakt, werd hij vorig jaar als gevolg van de kredietcrisis weer herontdekt. Sindsdien wordt de schuldencrisis te lijf gegaan door nog veel meer schulden te maken. 
Een econoom die daarvoor al waarschuwde, en steeds meer in de vergetelheid is geraakt, was de Oostenrijkse econoom Ludwig von Mises. Hij voorzag de enorme bubbles die het gevolg zouden zijn van 'goedkoop geld' en de neiging van overheden om steeds meer schulden te maken. Echt troostrijk is zijn werk natuurlijk niet. 'Creatieve' overheden beroepen zich liever op Keynes, wiens gedachtegoed zich makkelijk politiek laat misbruiken. 
Maar het is zaak de naam van Von Mises te onthouden, zodat we straks (als overheden gaan beweren dat hun miljardenimpulsen 'gewerkt' hebben terwijl er slechts noodverbanden zijn aangelegd, die na verloop van tijd steeds meer gaan stinken) niet kunnen zeggen dat we het niet geweten hebben.

Bron(nen):   The Wall Street Journal