WTO: sterk herstel wereldhandel in derde kwartaal

De wereldwijde handel in goederen heeft in het derde kwartaal sterk herstel getoond van de zware krimp in het tweede kwartaal, toen de wereldhandel zeer hard werd getroffen door de coronacrisis en de lockdowns. Dat maakte de Wereldhandelsorganisatie (WTO) bekend.

Volgens de WTO steeg het internationale handelsvolume met 11,6 procent op kwartaalbasis. In het tweede kwartaal was dit nog een min van 12,7 procent. Die krimp is wel wat minder sterk dan gedacht, want eerder was een min van 14,3 procent berekend. Het handelsvolume is in het derde kwartaal overigens nog niet volledig hersteld van corona, want ten opzichte van vorig jaar is nog altijd sprake van een afname van 5,6 procent.

In de grote industrielanden van Noord-Amerika, Europa en Azië trok de handel het sterkst aan, aldus de WTO. In Europa en Noord-Amerika was dat vooral te danken aan de versoepeling van lockdownmaatregelen en grote steunpakketten van overheden.

Over de eerste drie kwartalen van 2020 ligt het handelsvolume nog steeds 8,2 procent lager dan in dezelfde periode een jaar geleden. De WTO zegt dat voorlopige cijfers voor oktober weer op een afzwakkende handelsgroei wijzen ten opzichte van september, door nieuwe lockdownmaatregelen tegen de tweede coronagolf, met name in Europa.