Terug naar de middeleeuwen van de macro-economie

Tijdens een lezing voor studenten op MIT vergeleek Nobelprijs-econoom Paul Krugman de stand van zijn vak, de macro-economie, met de middeleeuwen. In de middeleeuwen waren er plagen en barbarisme en oorlogen, maar er was nog iets anders: "In de Donkere Eeuwen zijn de mensen vergeten wat de Grieken en Romeinen hadden geleerd."
"We zijn nu in de middeleeuwen van de macro-economie. Het is echt schokkend hoeveel kennis binnen de macro-economie gewoon verloren is."
Krugman doelt met name op de kennis die in de jaren dertig is verworven. Toen werd ontdekt dat overheden er in bepaalde omstandigheden verstandig aan doen (grote) tekorten te hebben. Vooral als de rentetarieven al heel laag zijn, zodat door verlaging daarvan de bedrijvigheid niet kan worden bevorderd, rest slecht de overheid. "Die kennis is in rook opgegaan."
Krugman vindt, zoals bekend, dat de overheden niet te hoge tekorten hebben, maar gezien de economische malaise te lage.

Bron(nen):   MIT