Griekse banken in het nauw

De economische toestand in Griekenland verslechtert snel, aldus The Wall Street Journal, nu 4 grote banken nog eens tegen het licht zijn gehouden.
Fitch Ratings, het bedrijf dat banken van labels voorziet, heeft de 4 grootste Griekse banken een veel lagere ' triple-B status' gegeven. 2 andere banken kregen de zogenaamde 'junk-status.' Met andere woorden: Griekse banken glijden in hoog tempo af.
De angst bestaat dat de draconische bezuinigingen waarmee de regering de schuldencrisis te lijf wil gaan, zal zorgen voor een nog grotere crisis. Niemand zal nog naar de bank gaan voor een lening, economische bedrijvigheid wordt gesmoord en dat zal de banken diep treffen. 
Verzekeraars die hun klanten vrijwaren van risico's die voortkomen uit zakendoen met banken, hebben hun premie ijlings omhoog gedaan als iemand zich nu nog wil indekken tegen risico's aangaande de Griekse banken - een veeg teken. En een Griekse bank die nu nog geld wil lenen op de internationale kapitaalmarkt, moet meer rente betalen dan gebruikelijk.
Het artikel in The Wall Street Journal maakt 1 ding goed duidelijk: Griekenland is een paria geworden en alleen al dat verschijnsel zal borg staan voor nog meer misere. 
Intussen ligt het Griekse publieke leven nagenoeg stil, omdat veel mensen staken. Zij wensen niet de rekening gepresenteerd te krijgen van het jarenlang gevoerde wanbeleid.

Bron(nen):   The Wall Street Journal