‘Amerika is nagenoeg van China’

Amerika is goeddeels in handen van China, zo beweert de baas van een financiële dienstverlener in de VS, Tom Winnifrith. Daarom zal de Amerikaanse suprematie in de wereld veel sneller ten einde komen dan menigeen denkt. 
De Amerikaanse staatsschuld en het handelstekort nemen maar toe, en als remedie worden er meer dollars gedrukt. Winnifrith acht het daarom zeer onverstandig om dollars te willen hebben en ziet de toekomst somber in. 'America is practically owned by China,' zo meent hij.
Ten overvloede herinnerde hij zijn gehoor aan het feit dat het Britse pond als referentiemunt verdween toen het Engelse wereldrijk in 1948 ineenstorte. En wat toen met Groot-Brittannië gebeurde, gebeurt op dit moment met de VS. Zodat er nu een einde komt aan de Brits-Amerikaanse hegemonie die 200 jaar heeft geduurd.

Bron(nen):   NBC