Hip hop voor varkens oplossing voor voedselcrisis in Rwanda?

Vettere varkens en meer biggen zouden de honger en armoede in Rwanda kunnen helpen onderdrukken. Gerard Sina heeft daar iets op gevonden. Hij laat zijn varkens naar hip hop luisteren, een techniek die hij zes jaar geleden in België ontdekte.

Edmund Ndizeye mag zich de varkens-DJ van Rwanda noemen. Hij trakteert de varkens in een boerderij in het noorden van het land op een mix van hip hop, reggae, R&B en romantische liedjes. Eigenaar Gerard Sina zegt dat zijn varkens gestimuleerd worden door de muziek. 'Ik heb een groep naar muziek laten luisteren en een andere groep niet. De muzikale groep bracht meer jongen voort en de kwaliteit en het gewicht van hun vlees verbeterde', aldus Sina.

Sina is trots op zijn boerderij, omdat niets verloren gaat. De varkens eten restjes uit zijn restaurant en sapfabriek. De muzikale varkens vormen ook een oplossing voor de armoede in de regio, want iedere maand geeft Sina 150 biggetjes weg aan families in de buurt. De eerstgeborene van die varkens moet nadien terugkeren naar Sina, de rest mogen de families houden.


De voedselcrisis is in Rwanda nog steeds een ernstig probleem. Ongeveer 10 miljoen inwoners leven in hongersnood. Volgens het Wereldvoedselprogramma heeft de snelle bevolkingsgroei tot ontbossing en bodemerosie geleid. De landbouw kan niet langer voldoende voedsel produceren. Het initiatief van Sina is dus een bizar, maar zeldzaam succesverhaal in Rwanda.

Bron(nen):   De Morgen