Hoe gezond is uw pensioenfonds?

Om in kaart te brengen hoe pensioenfondsen ervoor staan, heeft de Volkskrant geprobeerd de dekkingsgraad van alle pensioenfondsen te inventariseren. Deze dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het geldbezit en de toekomstige verplichtingen. Pas als de dekkingsgraad hoger is dan 105, bevindt een pensioenfonds zich enigszins in een veilige zone. Is de dekkingsgraad hoger dan 125, dan bezit een pensioenfonds zelfs voldoende geld om de ook uitkeringen te verhogen met de inflatie. En dat kunnen slechts 27 van de 100 pensioenfondsen.

Klik op de link om te zien wat de dekkingsgraad is van uw pensioen.

Bron(nen):   de Volkskrant