Klimaatfonds Gates bereid tot forse investering mits VS meedoen

Oprichter van techconcern Microsoft Bill Gates belooft via zijn klimaatfonds 1,5 miljard dollar (bijna 1,3 miljard euro) te investeren in projecten in de Verenigde Staten als de regering een programma goedkeurt om de uitstoot van koolstof te verminderen. Dat plan wordt momenteel door het Amerikaans Congres behandeld.

Eerder deze week keurde de Senaat een plan goed om 1,2 biljoen dollar te steken in de verbetering van de infrastructuur. Van dat bedrag moeten miljarden dollars worden doorgesluisd naar het ministerie van Energie voor projecten ter bestrijding van klimaatverandering. Nu is het nog aan het Huis van Afgevaardigden om akkoord te gaan.

Volgens Gates zal het plan, als het in wetgeving wordt gegoten, niet alleen zorgen voor een reductie van de uitstoot van schadelijk stoffen. Ook zal de wet voor vele langetermijnbanen zorgen in verschillende gemeenschappen in de VS.

Het ambitieuze plan voorziet onder andere in 550 miljard dollar aan uitgaven aan vervoersinfrastructuur, openbaar vervoer, breedbandinternet en schoon water. Daarnaast wordt het geld besteed aan het verbeteren van elektrische laadinfrastructuur en andere maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan.

Het klimaatfonds van Gates zou de 1,5 miljard dollar in de loop van drie jaar uitgeven met als doel de uitstoot van broeikasgassen te elimineren. Dan gaat het onder ander om projecten om tot schone vliegtuigen te komen en om investeringen in technologie voor het afvangen van CO2.

Gates noemde het van "cruciaal belang" dat de kosten voor klimaattechnologie omlaag gaan zodat ze opgeschaald kunnen worden tot een "gigantisch niveau". Dat laatste kan volgens hem alleen met ook het juiste beleid van de regering.