Einde zekerheid. We krijgen geen enkele garantie meer over ons pensioen

De bonden en de bazen zijn er bijna uit. Het veelbesproken pensioenakkoord is in concept klaar. En de uitkomst is schokkend. Werknemers en gepensioneerden met een aanvullend pensioen krijgen geen enkele garantie meer over de hoogte van hun uitkering. Eventuele tekorten in hun pensioenfonds leiden direct tot een verlaging van de opgebouwde rechten en al lopende pensioenen, zij het dat zo’n ingreep vertraagd wordt doorgevoerd. Werkgevers hoeven gaten in de pensioenfondsen niet meer aan te vullen.
De afspraken over het aanvullende pensioen volgen op het akkoord dat werkgevers en werknemers, verenigd binnen de Stichting van de Arbeid, vorig jaar sloten.
Daarin staat dat de ingangsleeftijd voor de AOW en aanvullend pensioen in 2020 van 65 naar 66 gaat en in 2025 wellicht naar 67 jaar.

Tevens werd toen bepaald dat de pensioenpremies niet verder mogen stijgen. Goed voor de werkgevers. Zij dragen doorgaans voor twee derde bij in de totale pensioenpremie.

Volgens het FD is het voornaamste struikelblok de vraag hoe om te gaan met verworven rechten. Werknemers hebben een spaarpot opgebouwd van 800 miljard euro en zullen niet zomaar accepteren dat hun spaargeld minder waard wordt.
Hoe met wortel en stok dat probleem op te lossen is nog onderwerp van studie.

Bron: Het Financieele Dagblad (nog niet gratis online).

Bron(nen):   Het Financieele Dagblad (betaald)