De economische groeicijfers stromen binnen. Ze zijn niet goed

Steeds meer wordt de PMI, een index van inkoop door fabrieken, als indicator gebruikt voor te verwachten economische groei. Is de indicator boven de 50, dan groeit een land, beneden de 50 is er krimp.
De cijfers die de afgelopen uren binnenkwamen:
Duitsland: 57 was 62
Spanje 48,2 was 50,6
Italie 52,8 was 55,5
China 52 was 54
Vooral de terugval van de groei in China valt op.