IMF waarschuwt opkomende economieën voor ‘turbulente’ tijden

Opkomende economieën moeten zich voorbereiden op mogelijk turbulente tijden. Vooral nu de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve zich opmaakt voor het verhogen van de rente, terwijl de groei van de wereldeconomie vertraagt door de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat op 25 januari met nieuwe economische ramingen komt.

Hogere rentetarieven betekenen dat financieringskosten voor sommige opkomende economieën die schulden in dollars hebben uitstaan, stijgen. Deze landen lopen vaak al achter in het economische herstel en zijn dus minder goed in staat extra uitgaven te verwerken. "Hoewel de leenkosten in dollars voor veel landen laag blijven, hebben zorgen over de binnenlandse inflatie en stabiele buitenlandse financiering ertoe geleid dat verschillende opkomende markten zoals Rusland, Brazilië en Zuid-Afrika vorig jaar zijn begonnen met het verhogen van de rente", aldus het IMF.

Een snellere verhoging van de Fed-rente kan de financiële markten volgens het IMF "wakker schudden" en wereldwijd tot strengere financiële voorwaarden leiden. Het risico bestaat dat de vraag en de handel in de VS vertragen, dat er kapitaalvlucht optreedt en dat de dollar in de markten van de opkomende landen in waarde daalt.

Omkiron heeft zich sinds half december in recordtempo over de wereld verspreid. De besmettelijke variant zorgt voor een nieuwe golf aan besmettingen en verergert de wereldwijde gezondheidscrisis. Het ziektebeeld van de variant lijkt wel iets milder, maar evengoed hebben landen maatregelen ingesteld die de economische groei belemmeren.