Euro: Heeft België net zulke gemanipuleerde cijfers als Griekenland?

Statistici hebben een verfijnde methode om aan de hand van een groot aantal variabelen te kunnen beoordelen of er met cijfers is geknoeid. En de EU kan die methode heel goed gebruiken als een soort early warning system om knoeiende landen te ontmaskeren.
De methode heet “Benford’s Law” en wordt uit de doeken gedaan door een van de wetenschappers die hem heeft toegepast op de EU in “Economics Intelligence”.
Benford's law toont aan de hand van cijfers uit de verleden aan dat Griekenland knoeide.
En met Benford's law lijken ook de cijfers van 3 andere EU-landen een nader onderzoek waard. Roemenië - wie is verbaasd - Letland, en België.
Goh.

Bron(nen):   Economics Intelligence