Jaarlijks werken 600.000 Chinezen zich dood

De Chinese Li Jianhua heeft zichzelf letterlijk dood gewerkt. 26 jaar lang ploeterde hij van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat als banktoezichthouder voor de 'goede zaak'. Hij wilde nog voor de zon opkwam een rapport af maken, maar hij kreeg een hartaanval en overleed. Zijn vrouw wist niet eens hoe ze het bedrijf kon bereiken. Ze had nog geen telefoonnummer van zijn afdeling. In China is een overwerk-epidemie gaande. Werken tot je er bij neer valt is doodnormaal. Volgens de China Youth Daily sterven er elk jaar 600.000 mensen aan de gevolgen van overwerk. 60 procent van de werknemers klokt meer dan de toegestane twee uur overwerk per dag. In Japan speelt het probleem al veel langer. De overheid erkent daar overwerk als doodsoorzaak, karoshi genaamd. Karoshi omvat overlijden door onder meer een hartaanval, beroerte of hersenbloeding. In 2012 compenseerde de Japanse overheid 813 gezinnen, die konden aantonen dat er een link was tussen overwerk en overlijden. Dat was inclusief 93 zelfmoorden. Er is nu een wet aangenomen die oproept tot meer onderzoek, preventieprogramma's en het inrichten van helpdesks. In China zijn ze nog niet zover. De doorgeschoten loyaliteit van werknemers komt voort uit een streven naar welvaart en de oude communistische overtuiging dat de gemeenschap belangrijker is dan het individu. Daarnaast genieten ze niet zoals de fabrieksarbeiders de bescherming van een vakbond. Ze hebben ook hogere rekeningen te betalen dan arbeiders. Andere reden is dat door de een kindpolitiek een generatie is ontstaan die in haar eentje voor de ouders moet zorgen.

Bron(nen):   Businessweek      

5 Reacties Doe mee met de discussie →