Winsten gaan nog veel harder omhoog dan lonen: er kan dus nog best wat bij

De winsten van bedrijven stegen vorig jaar relatief harder dan de lonen, becijferde het CBS. Van iedere euro winst ging er 74,9 cent naar werknemers. Het jaar ervoor was dat nog 77 cent.

Deze arbeidsinkomensquote is berekend voor de marktsector dus buiten onder meer de overheid, het onderwijs en de gezondheidszorg. Vorig jaar bleef dit cijfer onder het langjarig gemiddelde van 1995 tot 2021. Het zegt iets over bij wie het geld terechtkomt dat wordt verdiend. In 2020 bleven de lonen juist stabiel terwijl de winsten daalden door de coronacrisis.

Juist in sectoren waar medewerkers over het algemeen slecht betaald worden - de horeca, vervoer, opslag en industrie - ging er relatief meer winst naar het bedrijf en minder naar de medewerker.

Volgens het CBS kunnen de lonen dan ook best nog verder stijgen. Het zou voor een eerlijkere verdeling van de inflatielasten zorgen tussen bedrijven en werknemers.

Bron(nen):   NOS