België ligt plat

De Belgische vakbonden leggen vandaag het hele land plat uit onvrede over de besparings- en pensioenplannen van de federale regering. Maar wat kost zo'n dag staken? Op basis van gegevens van de Nationale Bank maakte De Standaard een ruwe berekening. Zij komen uit bij een verlies van 193 miljoen euro, of bijna 18 euro per Belg. De berekening is gebaseerd op het bruto binnenlands product (bbp) van één dag. In de laatste 3 maanden van 2011 werd in België voor 88 miljard euro aan toegevoegde waarde gecreëerd, dat is 1,5 miljard euro per werkdag.

Bij de staking van vandaag zal niet iedereen het werk neerleggen. Hoe groot de stakingsbereidheid is, is koffiedik kijken. Bij de laatste grote staking in 2005 werden in totaal 460.000 stakersvergoedingen uitbetaald. Als nog eens zoveel mensen door de staking niet op hun werk raken, dan werken 1 miljoen mensen niet - iets meer dan 1/5 van de actieve bevolking. Veronderstellen we dat stakers even productief zijn als hun niet-stakende collega's, dan bedraagt het verlies 309 miljoen euro.

Dat is een overschatting, omdat heel wat bedrijven geanticipeerd hebben op de staking en op andere dagen wat meer werken. Dat lukt natuurlijk niet voor elke activiteit. Als de bedrijven de helft van het niet-verzette werk kunnen inhalen, dan kost de stakingsdag de Belgische economie 193 miljoen euro. Dat is 42 euro per werkende Belg, of 18 euro als je de kosten spreidt over alle Belgen.

Bron(nen):   De Standaard