Steeds meer oudere WW’ers vinden een baan

Het tij lijkt te keren voor ouderen met een werkloosheidsuitkering. In de maanden juli en augustus wisten 10.584 werkloze 50-plussers een baan te vinden. Dit is 31 procent meer dan in dezelfde periode in 2013. Dit blijkt uit de Barometer 50-plus van uitkeringsinstantie UWV. Dat is goed nieuws voor een bevolkingsgroep voor wie een nieuwe baan vinden sinds de economische crisis niet meevalt. Het UWV heeft de Barometer 50-plus in het leven geroepen om inzicht te krijgen in de positie van ouderen op de arbeidsmarkt. De barometer bevat gegevens over het aantal WW-uitkeringen, uitstroom naar werk en andere wetenswaardigheden. Hieruit is dus gebleken dat meer ouderen een baan hebben weten te vinden. Maar echt reden tot juichen is er nog niet. Er zijn nog 191.500 50-plussers met een WW-uitkering. Degenen die wel een baan weten te vinden doen dit voornamelijk in de zorg en bij de overheid. Jongeren vinden eerder een baan in de handel of de horeca. Wat verder opvalt is dat veel werkeloze ouderen de gelegenheid aangrijpen op een opleiding te volgen. Een op de vijf leerlingen van praktijkopleidingen is momenteel een 50-plusser. Minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, is zeer te spreken over deze nieuwe cijfers van het UWV. Hij tempert ook direct weer het enthousiasme omdat nog steeds veel te veel ouderen zonder werk zitten.  Asscher noemt dit sociaal onaanvaardbaar en economisch schadelijk. Hij ziet het als zijn persoonlijke plicht om zich voor deze groep in te blijven zetten.

Bron(nen):   Barometer 50-plus