Waar kun je het beste wonen als je ziek, werkloos of zwanger bent?

Er zijn grote verschillen in sociale voorzieningen in Europese landen. Wie ziek is of werkloos heeft het heel goed in Nederland, maar in Denemarken, Frankrijk en Spanje is het nog een stukje beter geregeld. Dat blijkt uit onderzoek van carrièremarktplaats Glassdoor. Werkloos Werklozen zijn in Denemarken het beste af. Daar krijgen ze maximaal twee jaar lang een uitkering van 90 procent van het laatstverdiende loon. Nederland en België bieden ook aantrekkelijke voorzieningen, afhankelijk van de arbeidsduur en de geleverde sociale bijdragen. Ziek Betaald ziekteverlof is in Nederland het gunstigst. Je mag maximaal 104 weken afwezig zijn en krijgt 70 procent van je salaris doorbetaald. In Zwitserland worden werknemers maar minimaal drie weken doorbetaald, in Ierland is dat afhankelijk van de bepalingen in het contract. Zwanger Nergens is zwangerschapsverlof korter dan veertien weken, in Nederland is het zestien, maar in Engeland en Ierland krijg je respectievelijk 52 en 42 weken vrijaf als jonge moeder. In Nederland, Denemarken, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje ontvang je dan 100 procent van het laatst verdiende loon. In Ierland is dat slechts 26 weken lang 230 euro per week. Vaderschapsverlof is in de EU niet wettelijk geregeld. Daardoor lopen de rechten erg uiteen. Finse vaders komen in aanmerking voor 45 dagen verlof, gevolgd door Spanje (15) en Frankrijk (11). Duitse, Ierse en Zwitserse vaders krijgen helemaal niets. Vakantie Met acht feestdagen en twintig wettelijke bepaalde vakantiedagen scoort Nederland slecht in vergelijking met andere Europese landen. Ter vergelijking: Zweden, Frankrijk en Denemarken bieden minimaal 25 vrije dagen per jaar, waar de feestdagen nog bijgeteld moeten worden. Vooral Spanje is, met 14 dagen, een fantastisch land voor nationale feestdagen.

Bron(nen):   Metro