Econoom Coen Teulings: “Stop met sparen. Geld moet rollen.”

Hij verwacht een nieuwe crisis en vindt dat we veel te veel sparen. Econoom Coen Teulings, voormalig directeur van het CPB, nu hoogleraar in Cambridge, legt aan Maarten van Rossem uit waarom we het brood niet moeten laten verschimmelen. Vergrijzing De vergrijzing kan tot een nieuwe crisis leiden, denkt de econoom. "De crisis heeft voor een groot deel te maken met demografie. Na de introductie van de pil in 1968 zijn de geboortecijfers wereldwijd fors gedaald. Tweeëntwintig jaar later, toen de generatie van 1968 zelf kinderen kreeg, daalden de geboorten met nog eens 30 procent. Vooral de Duitse cijfers zijn bikkelhard. Daar zijn de cohorten geboren voor 1968 twee keer zo groot als de cohorten die geboren zijn na 1990. De cohorten van mensen tussen de 55 en 70 jaar, die heel veel geld hebben gespaard, zijn nu enorm. Daardoor is er een overschot aan besparingen. Dat is de reden waarom de rente nu zo laag staat." Spaarzin Hij hekelt de spaarzin van de Nederlander. "Iedereen wil sparen en niemand wil investeren. Deze combinatie is dodelijk, want over een jaar of vijftien slaat de vergrijzing toe. Na 2030 zijn er zoveel gepensioneerden en zo weinig werkenden dat we niet weten hoe we de plaat moeten ronddraaien. De natuurlijke reactie is: sparen voor later. Dan leg je het brood alvast op de plank. Maar tegen de tijd dat je het eraf wilt halen, zal het beschimmeld zijn. Je kunt beter het brood nu opeten." Maar dan moet er wel vertrouwen zijn in de oudedagsvoorzieningen. ‘‘Je moet zorgen dat de besparingsbehoefte wordt beperkt. Politici moeten tegen de werkende burger zeggen: “De AOW zal over twintig jaar gewoon nog bestaan. Je hoeft niet nu te sparen voor je AOW, want jouw kinderen zullen jouw AOW betalen. Daar zullen wij politiek voor staan.” Consumptie De econoom vindt dat de staatsschuld omhoog kan. "De consumptie in Nederland is bizar achtergebleven bij die in de meeste andere OESO-landen. Dus ik denk dat er helemaal niets mis mee is dat de overheid belastingverlaging geeft in ruil voor meer staatsschuld. Nederland heeft nu een staatsschuld van rond de 70 procent. Dat mag best 80 worden. We zouden naar een begrotingstekort moeten dat structureel in de orde van grootte van 3 procent is. Liever iets meer. Dat gaat dwars in tegen het Stabiliteits- en Groeipact dat eurolanden hebben gesloten." Japan Teulings vindt dat we een voorbeeld moeten nemen aan Japan. Daar ging het jarenlang slecht. De overheid probeerde de staatsschuld te verminderen, maar dat maakte de economie kapot. "Uiteindelijk is de Japanse regering zelf geld gaan uitgeven en heeft ze de overheidsschuld enorm laten oplopen, omdat ze niet anders kon. Het gaat daar momenteel helemaal niet slecht. Wij moeten leren van Japan."

Bron(nen):   Maarten! (via Blendle)