Grafiek: zo duur is het om een kind op te voeden

Een kind opvoeden is een dure aangelegenheid. Kinderbijslag compenseert slechts een fractie van de werkelijke kosten. Uit een rapport van het Amerikaanse ministerie van landbouw blijkt dat het grootbrengen van kinderen meer dan twee ton kost. Per kind. Dit bedrag geldt voor de middenklasse. Voor de hogere klasse loopt het op tot meer dan 350.000 euro. Het grote verschil zit hem in het feit dat mensen met hogere inkomens meer uitgeven aan kinderopvang en andere diensten die te duur zijn voor de lagere klassen. De grootste kostenpost is de woning. Je hebt uiteraard meer ruimte nodig als je kinderen hebt. Maar ook eten, scholing en kleding kosten behoorlijk veel. Dit gaat om Amerikaanse gezinnen. Je zou denken dat het hier goedkoper is, aangezien er subsidies zijn voor kinderopvang en onderwijs goedkoper is. Toch geeft het een aardige indruk. Infographic: Raising A Child Is An Extremely Expensive Undertaking | Statista

Bron(nen):   Statista