Vooral Amerikaanse vrouwen hebben schoon genoeg van Trump

De helft van alle Amerikanen wil dat president Trump wordt afgezet. Dat is op zichzelf al een ruim record. Nooit - sinds er opiniepeilingen zijn - wilden zoveel Amerikanen van hun president af.

Opvallend is dat de weerzin bij vrouwen (gemiddeld) veel groter is dan bij mannen. In een CNN-enquête die dinsdag werd gepubliceerd, blijkt 61 procent van de vrouwen voorstander van het afzetten van Trump, terwijl 34 procent ertegen is. Onder mannen daarentegen steunt maar 40 procent afzetting en 53 procent is ertegen.

Vermoedelijk speelt mee dat Trump er van verdacht wordt minstens 20 vrouwen te hebben aangerand

Bron(nen):   Vox