Maandag nieuw crisisberaad kabinet


Het kabinet komt maandagmiddag weer bijeen voor een crisisoverleg over corona. Daaraan voorafgaand praat minister Grapperhaus (Justitie) met de burgemeesters uit de veiligheidsregio’s.

Het wordt de vierde keer dat het kabinet een crisisberaad voert over corona. Het zal zeker ook gaan over de omstreden beslissing de scholen op te houden. Het is nog niet duidelijk welke ministers maandag aanschuiven bij het overleg.

Voorafgaand aan het crisisberaad zit minister Grapperhaus in overleg met de 25 zogenoemde veiligheidsregio’s. De voorzitters van die regio’s, meestal de burgemeester van de grootste gemeente, schuiven daarbij aan.