Uitstoot CO2 nooit meer zo hoog als in 2019

De coronacrisis leidt dit jaar tot 8 procent minder CO2-uitstoot dan vorig jaar. Komende jaren zal de emissie van het broeikasgas nooit meer zo hoog worden. Dat maakt 2019 vermoedelijk tot een recordjaar op dit gebied.

Het gerenommeerde Noorse onderzoeksbureau DNV GL stelt dat het energieverbruik na corona nooit meer hetzelfde zal zijn. De onderzoekers verwachten dat thuiswerken blijvend is, waardoor er minder geforensd gaat worden. Er zijn ook minder kantoren nodig, wat een hoop uitstoot bespaart die gepaard gaat met de bouw ervan. Verder verwachten de onderzoekers niet dat de luchtvaart volledig zal herstellen. "Om die redenen", zegt bestuursvoorzitter Remi Eriksen in de Volkskrant, "denken wij dat de vraag naar energie in elk jaar tot 2050 6 tot 8 procent lager zal liggen dan we vóór Covid-19 verwachtten."

Daarnaast is er de opkomst van groene energie. "Midden deze eeuw zal nog maar de helft van de energie komen uit fossiele bronnen. In 2032 is de helft van de nieuwe auto’s die worden verkocht, elektrisch," verwachten de onderzoekers. Ze schatten dat de CO2-uitstoot in 2050 nog de helft zal zijn van nu. Dat is mooi, maar niet genoeg. "Het is wat we zouden moeten bereiken in 2030." Als we niets doen, is de uitstoot over acht jaar al zo hoog dat de temperatuur 1,5 graad stijgt.

Bron(nen):   De Volkskrant