Asscher trekt zich terug als lijsttrekker PvdA

Lodewijk Asscher wordt toch geen lijsttrekker van de PvdA. "Ik zal mijn mandaat als volksvertegenwoordiger uitdienen, maar stel me niet opnieuw verkiesbaar," klinkt het in een verklaring op Facebook die 'Een ander moment, een andere manier' is getiteld.

Asscher kwam onder vuur te liggen doordat hij als minister van Sociale Zaken in het vorige kabinet medeverantwoordelijk was voor de Toeslagenaffaire. Hij geeft aan altijd te goeder trouw te hebben gehandeld en niets te hebben geweten van het wangedrag van de Belastingdienst.

"Diegenen die openlijk mijn integriteit in twijfel trekken of mij van kwade intenties beschuldigen, die weten niet wie ik ben en waarom ik dit werk doe. Mijn ouders hebben me opgevoed met de opdracht om je in te zetten voor andere mensen. Dat betekent dat ik dit werk doe uit dienstbetoon."