Overwinning voor de walvissen: Marine VS moet sonargebruik flink matigen

Walvissen raken gedesoriënteerd, stranden in ondiep water, worden doof of sterven simpelweg door overmatig gebruik van sonar. Nadat een aantal dieren- en natuubeschermingsorganisaties naar de rechter stapten, is de uitkomst nu dat de Amerikaanse marine hun werkwijze drastisch moet aanpassen. Proeven met extreem harde geluiden is voortaan verboden in walvisrijke gebieden zoals de kusten rond Californië en Hawaï. Van de rechter moet de Amerikaanse marine de oceaan niet meer overspoelen met sonargeluid. Eén van de advocaten: 'Dit is een enorme overwinning. Feitelijk heeft het hof gezegd dat de werkwijze van de marine in de basis niet deugt'. Walvissen communiceren door middel van sonar. Sonar geproduceerd door schepen werkt desoriënterend en als het op zeer hoge volumes - soms even hoog als bij een raketlancering - wordt gebruikt, leidt het tot de dood van walvissen zoals bultruggen. Soms zijn de geluiden zo hard dat de longen en organen van nabije walvissen meetrillen en vloeibaar worden, wat tot de dood leidt. Sonar van schepen beïnvloedt verder het groepsgedrag, het foerageren en de voortplanting. Minstens 150 dieren zijn in de afgelopen vijf jaar gestorven door de sonar. En maar liefst 9.6 miljoen zeerdieren zijn er door geschaad. De National Marine Fisheries Service vond het aantal dode dieren 'te verwaarlozen'. Dat vond de rechter dus niet.  

Bron(nen):   PiepVandaag      

1 Reactie Doe mee met de discussie →


  1. marianne martens

    Wat een mooie overwinning voor het intellectuele en beschaafde diepzeesoort, de walvis, een evenwichtige uitspraak van de Amerikaanse rechter. Misschien een volgende onderwerp, de plastic soep in de oceanen aanpakken. Gelukkig zijn er briljante jongeren mee bezig een oplossing hiervoor te vinden.

Reacties niet toegestaan