Weet jouw huisarts waar je wil sterven als je terminaal bent?

Huisartsen spelen een belangrijke rol bij de ondersteuning van mensen met een terminale vorm van kanker. Eén van de onderwerpen die daarbij aan bod komen, is waar de patiënt wil sterven. Uit een onderzoek bij 930 niet-onverwachte sterfgevallen ten gevolge van kanker in 4 Europese landen dat in 2010 werd uitgevoerd, blijkt dat de huisarts vaak niet op de hoogte was van de voorkeur van de patiënt. Nederland bracht het er met 72% heel goed vanaf in vergelijking met België (45%), Spanje (36%) en Italië (27%). Toch betekent dit dat ook hier meer dan een kwart van de huisartsen niet weet waar de patiënt het liefst wil sterven. Als de wens bekend was, werd daar in de meeste gevallen wel gevolg aan gegeven, gaande van 68% in Italië tot 92% in Spanje. De bereidwilligheid om met de wens van de patiënt rekening te houden, is dus wel aanwezig. Uit eerder onderzoek van het IVA in opdracht van de Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is gebleken dat ongeveer driekwart van de Nederlanders thuis de meest ideale plaats vindt om te sterven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Of dat mogelijk is hangt vaak af van de aanwezigheid van mantelzorgers. Wat veel mensen niet weten is dat ook ondersteuning van vrijwilligers in de palliatieve terminale thuiszorg mogelijk is.

Bron(nen):   European Journal of Cancer  VPTZ  Caren Magazine  

2 Reacties Doe mee met de discussie →


  1. janneke123

    Ik ken mijn huisarts niet eens. Na de verhuizing 7 jaar geleden heb ik me aangemeld maar nog nooit bij hem of haar op visite geweest. Da’s wel een fijn gevoel.

  2. Dead Silence

    Mijn veel te jong overleden zus was terminaal en heeft zelf een tijdstip gekozen voor het einde temidden van al haar dierbaren. De huisarts wilde hier niet aan meewerken. In zo’n geval hoeft de huisart ook niet te weten waar iemand het Aardse bestaan verlaat.

Reacties niet toegestaan