Studie: multivitamines verkorten ziekteduur

Ouderen, die dagelijks een supplement slikten met vitamines en mineralen, bleken korter en minder ernstig ziek te zijn dan leeftijdsgenoten die een placebo kregen.

De onderzoekers van Oregon State University onderzochten 42 gezonde mensen tussen de 55 en 75 jaar oud. Ze kregen dagelijks supplementen die onder meer zink en vitamine A, B, C en D bevatten. Vooral het niveau van vitamine C en zink in het bloed verbeterde, maar meest opvallend: de groep rapporteerde minder ernstige en korter durende ziektesymptomen dan de controlegroep. Hetzelfde percentage werd ziek, maar de mensen, die supplementen kregen waren in minder dan drie dagen weer beter, waar de placebogroep zich meer dan zes dagen niet goed voelde.

"Het verschil in ziekteduur was verbazingwekkend," zegt professor biochemie Adrian Gombart. "Hoewel deze studie is gebaseerd op zelfrapportage is het verschil zo opmerkelijk dat een groter vervolgonderzoek zeker is aan te raden."

Als mensen ouder worden, neemt de kans op een vitaminetekort toe, schrijven de onderzoekers verder. Het leidt mogelijk tot een slechter werkend immuunsysteem. Onderzoek in de VS, Canada en Europa wijst uit dat meer dan een derde van de oudere volwassenen een tekort heeft aan minstens één vitamine. Van zink is al langer bekend dat het vermoedelijk een positief effect heeft op de duur van onder meer verkoudheid en griep.

Bron(nen):   Science Daily