Inspectie onderzoekt angstcultuur bij UMC

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoekt twee calamiteiten en klachten over een angstcultuur op de KNO-afdeling van het UMC Utrecht. Diverse artsen van de afdeling keel-, neus en oorheelkunde van het universitaire ziekenhuis hebben de zaak bij de IGZ aangebracht.

Het tv-programma Zembla besteedt woensdag aandacht aan de zaak en heeft informatie over de incidenten aan de IGZ gegeven. Een van de calamiteiten zou gaan om een halsslagader die tijdens een operatie per ongeluk is doorgesneden. ,,Als de informatie juist is, dan is dat ernstig'', aldus de IGZ.

De artsen stuurden hun brandbrief vorig jaar al aan de IGZ. Het onderzoek dat de inspectie toen begon, strandde doordat het verhaal van de Raad van Bestuur sterk verschilde van dat van de melders en doordat geen concrete voorbeelden van incidenten waren gegeven. De melders durfden die voorbeelden niet te geven uit angst hun anonimiteit te verliezen.