Waarom je geen magere melk moet drinken

Je hebt het idee dat je heel gezond bezig bent als je magere of halfvolle melk drinkt. Veel minder calorieën dan volle melk, en bijna alle 'goede' stoffen zitten er toch in. Maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat je toch beter volle melk kunt nemen. Belangrijkste van die aanwijzingen: de kans dat je diabetes krijgt wordt gehalveerd als je volle melk drinkt in plaats van afgeroomde. En een andere studie vond iets anders opmerkelijks. Er werden ruim 18.000 vrouwen gevolgd voor die studie. De vrouwen die volle melk drinken blijken minder vaak obees te worden dan de vrouwen die halfvolle melk drinken. Het lijkt er dus op dat volle melk een verstandiger keus is, al zal aanvullend onderzoek duidelijk moeten maken of dat zeker zo is.