Dertig minuten per week voldoende om je (geestelijke) gezondheid te verbeteren

Je geestelijke en lichamelijke gezondheid verbeteren, kun je met een heel eenvoudige activiteit. Volgens een Australisch onderzoek onder 1.538 mensen is 30 minuten per week doorbrengen in een park voldoende om het risico op hoge bloeddruk en depressies te verminderen. Slechts 30 minuten zijn nodig om het risico op een hoge bloeddruk terug te brengen met 9% en op een depressie met 7%. Hoe langer je in het park blijft, hoe meer deze risico's afnemen. Dat het vertoeven in een park goed is voor onze gezondheid weten we al langer, maar niet precies hoe lang en hoe vaak we daar dan moesten blijven om er profijt van te hebben. De duur van het verblijf is van invloed op onze gezondheid, maar de frequentie waarmee een park bezocht wordt is goed voor de sociale cohesie. Depressies komen vaak voor en gaan gepaard met hoge kosten voor de maatschappij. Volgens een factsheet van GGZ-Nederland kost de behandeling van depressies bijna een miljard euro per jaar. Daar komt nog bij dat depressies samengaan met een slechtere lichamelijke gezondheid. Zo hebben depressieve mensen een drie maal grotere kans op hart- en vaatziekten en de behandeling daarvan kost ook veel geld. Verder is het ziekteverzuim onder depressieve mensen hoger en zijn ze minder productief dan hun niet-depressieve collega's. Deze indirecte kosten van depressies worden geschat op €1,8 miljard per jaar. De totale zorgkosten voor hart- en vaatziekten worden geschat op 8,3 miljard euro. Die zijn terug te dringen door risicofactoren aan te pakken die de kans op hart- en vaatziekten vergroten. Een hoge bloeddruk is één van de belangrijkste risicofactoren. Behalve het terugdringen van (zorg)kosten is het uiteraard ook van belang dat de gezondheid en de kwaliteit van leven van mensen verbeteren.  

Bron(nen):   PsyBlog