Bestrijdingsmiddel Roundup veroorzaakt toch geen kanker

De mens, naarstig op zoek naar een oorzaak voor de westerse kankerepidemie, dacht zijn zondebok te hebben gevonden in Roundup, het omstreden bestrijdingsmiddel van Monsanto. Een nieuwe grootschalige studie pleit de fabrikant echter vrij. 45.000 Amerikaanse boeren die Roundup (met als werkend bestanddeel glyfosaat) gebruiken zijn 25 jaar lang gevolgd. Er bleek geen enkel verband te zijn tussen het middel en wat voor kanker dan ook. Volgens het Amerikaanse National Cancer Institute dat de studie leidde kwam er iets meer leukemie voor onder de boeren, maar dat was niet significant. "Er komt gewoon niks uit, punt," zegt ook epidemioloog Lidwien Smit van de Universiteit Utrecht. "Als je 25 soorten kanker gaat onderzoeken, dan kun je verwachten dat je iets tegenkomt dat iets verhoogd of iets verlaagd is. Deze studie vond bijvoorbeeld ook iets minder teelbalkanker dan je zou verwachten. Dat duidt er toch ook niet op dat deze stof kanker voorkomt?" De studie komt daarmee tot dezelfde conclusie als een analyse van de gif spuitende boeren uit 2001. Die vond ook geen verband tussen kanker en glyfosaat. Maar wat dan met de conclusie van de vermaarde Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)? Die stelde in 2015 dat het middel 'waarschijnlijk kankerverwekkend was voor de mens.' Het WHO-agentschap voor kankeronderzoek IARC baseerde zich op bewijs uit gekweekte cellen en op onderzoek waarbij kankerpatiënten achteraf moesten melden wat voor stoffen ze hadden gebruikt. Een weinig betrouwbare graadmeter, zo vindt ook het IARC zelf. Maar ze telden dit 'beperkte bewijs' voor kankerverwekkendheid bij het andere bewijs en kwamen tot het oordeel 'waarschijnlijk kankerverwekkend.' Ondertussen steggelen de EU-lidstaten verder over hoe lang glyfosaat voorlopig weer wordt toegestaan in de Europese Unie.

Bron(nen):   De Volkskrant