Deze topsporters zouden obees zijn, dus stop met BMI

Volgens de geldende BMI-regels zijn veel topsporters veel te dik: ze hebben veel spiermassa en dat is te zien aan hun BMI.

Obesitas rukt snel op als oorzaak van ziekte en dood. In de rijke landen, maar niet minder in opkomende landen. En overal in de wereld wordt hard gewerkt aan maatregelen om de golf te dikke mensen te keren.

Probleem: de definitie van obesitas. Wanneer is iemand zo dik dat het gevaarlijk wordt? Bijna overal wordt het BMI als norm gebruikt. BMI is ooit bedacht door een Belgische legerarts om snel goede rekruten te kunnen scheiden van te dikke en te dunne. Daar was het prima voor. Maar goed onderbouwd is BMI niet. Het beste voorbeeld daarvan zijn professionele rugbyspelers. Geen grammetje vet teveel, maar een veel te hoog BMI. (zie afbeelding)
Het gaat om de vraag of je teveel vet hebt op gevaarlijke plaatsen, namelijk rond je ingewanden, niet of je zwaar bent.

Er zijn mensen met een hoog BMI die kerngezond zijn en andersom. Het komt door TOFI: Thin on the Outside, Fat on the Inside. TIFO is het omgekeerde. Want daar gaat het om: zit er teveel vet rond de ingewanden.

Of iemand TOFI is valt nu nog slechts vast te stellen met een scan. Dat is voor algemeen gebruik natuurlijk veel te duur.
Een betere voorspeller van toekomstige gezondheid kan in de naaste toekomst een druppel bloed zijn. Nieuw onderzoek, gepubliceerd in Cell Metabolism, laat zien dat het meten van metabolieten (stoffen die betrokken zijn bij het metabolisme) in een bloedmonster het risico dat iemand gevaarlijk dik is met een nauwkeurigheid van 80-90% kan voorspellen.
Als die methode bruikbaar is voor inzet op grote schaal kan de term BMI de geschiedenis en en kan iedereen zeker weten of hij of zij ongezond dik is.

Bron: The Conservationist

Bron(nen):    The Conservationist