Afscheid van een bezielde paus

Deze nederigheid is één van de belangrijkste lessen van het pausdom van Benedictus XVI. Maar van deze man kunnen we nog veel meer leren. Zijn erfenis ligt niet in juichende mensenmassa's en een langdurige populariteit, maar in de rustige en filosofische uitspraken en geschriften die mensen over de gehele wereld nog lange tijd kunnen inspireren. Benedictus XVI is misschien geen geboren leider, maar was wel een bezielde paus die door velen gemist zal worden.   Lees meer op DDS