‘Dat de VVD de freelancer onderuit haalt, grenst aan het krankzinnige’

Het woord 'freelance' werd voor het eerst gebruikt door de schrijver Walter Scott. Hij deed dat in een karakterisering van Robin Hood, die in de roman Ivanhoe (1819) wordt opgevoerd als een historisch personage. Voor Scott stond de freelancer voor een middeleeuws ridder, die geen landheer was toegewijd, maar die je als soldaat kon inhuren. De freelancer bezat zijn eigen lans en paard, zijn eigen wapens. Vaak moest hij klusjes opknappen waarvoor zijn opdrachtgevers te laf waren om ze zelf uit te voeren. Het was dikwijls niet gevaarloos wat de freelancer doen moest en meestal kreeg hij ook nog slecht betaald. Maar daar tegenover stond dat hij een vrije geest kon zijn. Lees hier verder

Bron(nen):   De Volkskrant