Video: “Je kiest er voor om homo te zijn, je bent onze zoon niet meer”

Toen Daniel zijn familie ging vertellen dat hij homo is en een vriend heeft wist hij dat het gesprek niet goed zou aflopen. Hij zette daarom zijn camera aan. De beelden zijn slecht, maar het geluid prima. Zijn stiefmoeder is het meest aan het woord. Zij zegt hem dat als hij er voor kiest om homo te zijn hij er ook voor kiest om de wetten van God te verwerpen. God heeft geen homo's geschapen en dus kiest Daniel tegen God. De vader bromt af en toe ook wat en ook de grootouders van Daniel en een oom zijn te horen. "Omdat je kiest tegen God willen we niet langer in je levensonderhoud voorzien. Je moet het huis uit." Daniel oppert nog dat hij in de kelder kan gaan zitten, maar dat mag ook niet. "Mensen moeten niet de indruk krijgen dat wij deze keus van jou steunen." Er is een steungroep voor Daniel gestart op Facebook. Die groep heeft 90.000 dollar verzameld voor zijn onderdak en eten.

Bron(nen):   Independent      

26 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. knier

  Alsof ze hier in de bijbelbelt minder kortzichtig zouden zijn,voor dat soort trash hoef je echt niet naar de US.

 2. Chemical Dude

  Daarom moet men religekkies steriliseren.

 3. Pvv4ever

  Ja eerst ervoor kiezen en dan gaan zeiken dat ze zo reageren.

  • Chemical Dude

   Hoe doe je dat “kiezen om homo te zijn”?
   Heb jij er ook voor gekozen om een lul te hebben?
   (te zijn is een andere zaak)

   (in antwoord op Pvv4ever)
 4. Dutchy

  Geloof maakt meer kapot dan je lief is.

  • Burgermans

   Domme opmerking, de meeste Christenen hebben geen enkel probleem met homoseksualiteit.

   (in antwoord op Dutchy)
   • AT

    Haha, ja, die is leuk. Ik ben vroeger in de bible belt opgegroeid, wel hetero overigens. Maar die refo’s moeten niets van homofilie hebben. Christenen hebben net zo’n afschuw van homo’s als Katholieken en Moslims. Hoe openlijk keurt de EO homofilie goed? Of de SGP? Wat denkt u dat er gebeurt als iemand van een kerkelijke gemeenschap hier openlijk homo te zijn? Zal die nog op dezelfde manier aangekeken worden op zondagmorgen? Kom op zeg! Homofilie wordt ook in de bijbel als een gruweldaad, ja zelfs misdaad omschreven. Het is voor elke gelovige een zonde aangezien het in zou druisen tegen ‘de schepping gods’.

    (in antwoord op Burgermans)
    • Burgermans

     In geen der vier evangeliën is er een afkeurende opmerking over homofilie te lezen, je laatste opmerking is dus onzinnig.

     (in antwoord op AT)
     • AT

      U herhaalt uzelf. Religies zijn tegen homofilie, daar kun je niet omheen. De gematigde ‘Christenen’ die amper naar de kerk gaan maar zichzelf nog wel Christelijk opgevoed noemen zijn niet echt belijdend meer. U heeft het over ‘die paar fundamentalisten op de Bible Belt’ maar dat zijn wel diegene die nog werkelijk gelovig zijn en zo weinig zijn het er ook niet. En als we het even groter trekken dan ons landje, door de geschiedenis heen en nog steeds, zie je dat in de landen waar het geloof nog een belangrijke rol in de samenleving speelt, bijvoorbeeld VS, Italië e.d, homo’s een verbeten strijd voeren.

      Dan over de evangeleën (en ik citeer even)…

      Het Oude Testament:
      – Genesis 19:1-29 Over de vernietiging van Sodoma en Gomorra vanwege de ontucht.
      – Deutoronomium 23:18 staat: “Er mag geen tempeldeerne onder de dochters van Israël zijn, en geen schandjongen onder de zonen van Israël.”
      – Leviticus 18:22: “Gij moogt niet bij een man liggen als bij een vrouw, dit is een gruweldaad.”
      – Leviticus 20:13: “Wanneer iemand bij een man ligt als bij een vrouw, bedrijven beiden een gruweldaad; zij moeten ter dood worden gebracht: er rust bloedschuld op hen.”

      Het Nieuwe Testament:
      – Romeinen 1:24-32: “Daarom heeft God naar de lusten van hun hart hen prijsgegeven aan onreinheid, zodat ze hun eigen lichamen onteren. Ze hebben de waarheid van God tegen de leugen geruild, en liever het schepsel geëerd en gediend dan de Schepper, die geprezen moet worden in eeuwigheid. Amen. En daarom heeft God hen overgeleverd aan onterende driften. Want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang met de tegennatuurlijke verwisseld; en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met de vrouw laten varen, zijn in lust voor elkander ontvlamd, en mannen plegen ontucht met mannen. Zo hebben ze in zichzelf het verdiende loon voor hun afdwaling ontvangen…”
      – Corinthiers 6:9-10: “Bedriegt u niet. Ontuchtigen, afgodendienaars, overspelers, wellustigen, knapenschenners(= pedasterie, sodomie, geslachtsomgang tussen mannen inz. tussen man en jongen),dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen geen deel hebben aan het koninkrijk Gods.”

      Allemaal teksten die een duidelijke afkeer tonen jegens homofilie. Het woord bestond alleen nog niet.

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      U herhaalt uw eigen denkfouten:
      1. De fundamentalisten op de Bible Belt vertegenwoordigen in geen enkel opzicht de overgrote meerderheid der Nederlandse Christenen.
      2. Het Oude Testament is al sinds Paulus geen richtlijn voor Christenen. Zo besnijden Christenen hun kinderen niet en eten gewoon ze varkensvlees.

      U heeft een uitgesproken mening over zaken waar u helemaal geen verstand van blijkt te hebben

      (in antwoord op AT)
     • AT

      Ik herhaalde geen statement over de Bible Belt, ik trok het groter en in mijn eerste commentaar was geen referentie naar het Oude Testament, u leest het blijkbaar niet.

      ‘Christenen’ die niet meer naar de kerk gaan en niet meer volgens de bijbel leven noem ik geen Christenen meer. Die hebben een Christelijke achtergrond wellicht, maar wanneer het hen uitkomt zijn ze even minder gelovig. En lees mijn quote uit het nieuwe testament > ‘knapenschenners’. Of is het nieuwe testament ook niet meer geldig?

      Leg mij nou eens uit waarom in zoveel Christelijke landen homo’s nog steeds zo’n strijd voor acceptatie voeren. Kijk naar de uitspraken die vanuit het Vaticaan zijn gedaan. Hoe is de situatie van homo’s in de VS? Zie als voorbeeld de film hierboven die exemplarisch is voor het Christelijk conservatisme daar. Hoe wordt in Oost Europa aangekeken tegen homo’s?

      Ik hoef geen uitvoerige bijbelkennis te hebben om dingen in de samenleving te signaleren en daar een uitgesproken mening over te hebben.

      (in antwoord op Burgermans)
     • Allard

      AT, stop er maar mee. Burgermans is een trol, het beste is gewoon hem te negeren.

      (in antwoord op AT)
     • AT

      Lastig, erg lastig…

      (in antwoord op Allard)
     • Burgermans

      Je bent zelf een trol.

      (in antwoord op Allard)
     • Burgermans

      U zou ook kunnen denken: hoe komt het dat de landen waar homo’s geaccepteerd worden allemaal Christelijk (of Boeddhistisch) zijn?

      (in antwoord op AT)
     • AT

      Dat komt omdat het geen Christelijke landen meer zijn maar seculiere landen (zoals NL). Het Christendom is niet de drijvende kracht achter homo-acceptatie maar liberalisme dat niet direct gekoppeld is aan één religie.

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Dat ben ik uiteraard niet met u eens. De typisch Christelijke moraliteit van naastenliefde en verdraagzaamheid is mijns inziens de drijvende kracht achter de homo-emancipatie, en zeker niet het liberalisme.

      (in antwoord op AT)
     • AT

      Ik vermoedde al dat u het er niet mee eens zou zijn 😉 Dat is goed natuurlijk!

      Klopt dat de waarden zoals naastenliefde en verdraagzaamheid onderdeel zijn van de Christelijke moraliteit, maar ik bestrijd het idee dat het Christendom het ‘alleenrecht’ heeft op deze moraliteit, ze is niet uitgevonden door het Christendom. Misschien wel concreet benoemd, maar in oudere beschavingen bestond ook al verdraagzaamheid en naastenliefde. Het was bijvoorbeeld niet zo dat de oude Grieken alleen maar moordend en plunderend door het leven gingen. Homoseksualiteit was in die tijd redelijk normaal.

      De grootste strijd die homo’s leverden en nog steeds leveren, is die tegen oude opvattingen die voor een groot deel bepaald waren en zijn door conservatieve religieuze stromingen, of inderdaad opvattingen van andere dogma’s zoals die van Communisme of Fascisme. Liberalisme benoem ik hier niet als politieke stroming oid, maar simpelweg de menselijke drang om zich te ontdoen van elementen die de vrijheid van het individu beperken.

      (in antwoord op Burgermans)
     • El Perro

      “U zou ook het ook kunnen omdraaien: hoe komt het dat de landen waar homo’s geaccepteerd worden allemaal Christelijk (of Boeddhistisch) zijn?”,

      Pardon? Daar ligt toch echt verlichting en ontkerkelijking aan ten grondslag.

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      De Big Bang is inderdaad een “uitvinding” van een Katholiek priester. De meeste uitvinders en ontdekkers in de Middeleeuwen waren ook monniken.

      (in antwoord op El Perro)
     • El Perro

      De kersen hangen weer laag vandaag. Pluk ze!

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Georges Henri Joseph Edouard Lemaître (Charleroi, 17 juli 1894 – Leuven, 20 juni 1966) was een Belgischkatholieke priester, astronoom, kosmoloog, wiskundige en natuurkundige. Zijn belangrijkste wetenschappelijke bijdragen leverde hij aan de algemene relativiteitstheorie en aan de kosmologie door zijn hypothese van het uitdijende heelal(1927) en als grondlegger van de oerknaltheorie (1931). Lemaître was professor aan de Université catholique de Louvain, titulair kanunnik, huisprelaat van de paus[1] en lid en voorzitter van 1960 tot aan zijn dood van de Pauselijke Academie voor de Wetenschappen.

      (in antwoord op El Perro)
     • El Perro

      Ik ken de geschiedenis van de heer Lemaitre en zijn achievements. Dat is het issue niet. Het issue is dat u de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste 50 tot 100 jaar gemakshalve weglaat.

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Integendeel, ik zie de strijd voor mensenrechten en homo-emancipatie als uitvloeisels van de Christelijke moraliteit.

      (in antwoord op El Perro)
     • El Perro

      Ik ben bang dat u nogal alleen staat in deze opinie.

      (in antwoord op Burgermans)
 5. AT

  Moeder tegen zoon: ‘you son of a bitch’.
  Dat blijkt wel ja…

Reacties niet toegestaan