Waarom je een trouwring aan je linker ringvinger draagt

In bijna alle landen dragen echtparen hun trouwring aan de linker ringvinger. Maar waarom eigenlijk? De reden is heel romantisch. Het gebruik van de trouwring stamt uit de zestiende eeuw, een tijd waarin er nog lang niet zoveel bekend was over het menselijk lichaam als nu. In die tijd geloofde men dat er een ader van de linker ringvinger helemaal doorliep naar het hart. Deze ader werd de 'vena adoris' genoemd, ofwel de ader van de liefde. Daarom werd destijds besloten dat de linker ringvinger ideaal is om de trouwring aan te dragen. Het zou de eeuwige liefde tussen de echtelieden symboliseren. Het oude ritueel heeft tot op de dag van vandaag stand gehouden, maar is geenszins verplicht. In Duitsland en Oostenrijk bijvoorbeeld draagt men de trouwring vaak aan de rechter ringvinger.  

Bron(nen):   Goed Gevoel