Waarom je echt dood kunt gaan aan een gebroken hart

Als je je geliefde verliest, zorgt dit niet alleen voor emotionele pijn, ook fysiek heb je het zwaar. Je kunt daadwerkelijk doodgaan aan een gebroken hart, concluderen Deense onderzoekers. Tot een jaar na het overlijden van je partner blijkt er een grotere kans te zijn op acute hartritmestoornissen. Het onderzoek De onderzoekers van de universiteit van Aarhus bekeken het patiëntendossier van bijna 90.000 Denen. Een vijfde van hen had hun partner verloren. Ze identificeerden de patiënten die hartritmestoornissen kregen tussen 1995 en 2014. De controlegroep bestond uit bijna 900.000 Denen zonder hartritmestoornissen. Er is gecorrigeerd voor burgerlijke staat, opleidingsniveau en of de proefpersonen hart- en vaatziekten of diabetes hadden. Hartritmestoornissen leiden tot een vijf keer grotere kans op beroertes en een twee keer groter sterfterisico. De conclusie De mensen die hun partner hadden verloren, bleken in de maand na het overlijden ruim 40 procent meer kans te hebben op ernstige hartritmestoornissen. Acht tot veertien dagen na het overlijden was die kans zelfs 90 procent groter. Na een jaar was het risico weer gelijk aan dat van mensen die geen geliefde hadden verloren. De kans was het grootst bij mensen die jonger waren dan zestig en bij wie de dood onverwacht kwam. Hartproblemen door stress Het is niet de eerste keer dat het 'gebroken hart-syndroom' wordt vastgesteld. In de afgelopen 25 jaar hebben onderzoeksresultaten steeds weer aangetoond dat er zoiets bestaat als door acute stress veroorzaakte hartproblemen. Het gaat hierbij niet alleen om het verlies van een partner, maar ook om andere heftige gebeurtenissen als natuurrampen of zware operaties.

Bron(nen):   Business Insider