Wetenschappelijke verklaring voor het vinden van ‘de ware’

Hoe weet je of je aangetrokken bent tot een persoon? Dank je prefrontale cortex. Deze regio in de hersenen schijnt een grote rol te spelen als het gaat om het maken van romantische keuzes. Verschillende delen in de prefrontale cortex, die zich voorin de hersenen bevindt, werken mee om binnen enkele milliseconden te weten of je je aangetrokken voelt tot iemand wanneer je een gezicht ziet. Dit blijkt uit recent onderzoek uit Ierland. Het is de eerste keer dat 'real-live' dating-ervaringen meegenomen werden in een onderzoek naar hoe de hersenen romantische keuzes maken. De onderzoekers lieten proefpersonen namelijk speeddaten. Maar voorafgaand aan deze dates kregen de kandidaten al foto's van elkaar te zien. Tijdens het bekijken van de foto's werd een fMRI-scan van hun hersenen gemaakt. En wat bleek: er was volop activiteit waarneembaar in de prefrontale cortex wanneer mensen foto's van hun dates zagen die ze later als aantrekkelijk zouden beoordelen. Er was nog een klein verschil. Wanneer mensen een foto zagen van iemand die volgens de meeste mensen 'knap' was, bleek er een grote activiteit in de ventromediale prefrontale cortex: het gedeelte aan de voorkant van het hoofdWanneer mensen een gezicht zagen dat ze interessant vonden maar dat niet als 'gemiddeld knap' werd gezien ontstond er in een ander deel activiteit: in de rostromediale prefrontale cortex, een gedeelte lager in de hersenen. Onderzoeker Cooper: 'Die regio zou iets te doen kunnen hebben niet alleen met het besluit 'Is deze persoon een goede vangst?' maar meer met 'Is deze persoon een goede vangst voor mij?' Kijk voor details en uitleg op LiveScience