De relatie tussen kijkcijfers en Twitter

Volgens SocialGuide praten de Amerikanen op Twitter graag over wat ze op tv zien. In 2012 waren er maar liefst 32 miljoen unieke Amerikanen die Twitter gebruikten om het over tv-programma’s te hebben. Een behoorlijk aantal, als je bedenkt dat de VS ruim 300 miljoen inwoners heeft. Maar welke invloed heeft Twitter op de televisie-industrie? Moeten televisiezenders en adverteerders rekening houden met Twitter? Onderzoek van Nielsen en SocialGuide toont aan van wel. Nielsen en SocialGuide onderzochten de relatie tussen een tv-programma en de live tweets, d.w.z. tweets die verstuurd worden terwijl het tv-programma wordt uitgezonden. Het onderzoek bevestigde de relatie tussen Twitter en de kijkcijfers van een tv-programma. Deze relatie is zelfs zo sterk dat Twitter gezien kan worden als één van de drie variabelen om de kijkcijfers te voorspellen. Verder spelen ook de voorgaande kijkcijfers en promotie-uitgaven een rol. ‘We hadden al verwacht dat er een relatie zou zijn tussen Twitter en de kijkcijfers, maar hadden niet verwacht dat deze band zo sterk was’, aldus CEO Andrew Somosi van SocialGuide. Een ontwikkeling die versterkt wordt door de toename van mediagebruik op meerdere apparaten. Zo maakt 80% van de Amerikanen meerdere keren per maand gebruik van hun tablet of smartphone onder het tv kijken. En 40% van de gebruikers bezoekt sociale netwerken tijdens het tv kijken. De relatie tussen live tweets en de kijkcijfers is uitgedrukt in een percentage. Dit percentage toont aan met hoeveel procent het aantal live tweets moet stijgen om de kijkcijfers met één procent te laten stijgen. Uit de cijfers blijkt dat bij jonge mensen het aantal live tweets een grotere invloed heeft op de kijkcijfers dan bij de oudere leeftijdsgroep. Zoals te zien is in onderstaande grafiek, heeft de jongere leeftijdsgroep slechts 8,5% nodig, tegenover 14% van de ouderen. Verder zit er ook een verschil tussen ‘première’ en ‘midseason’ afleveringen. Bij midseason afleveringen is de invloed groter.   Nielsen - relatie twitter en kijkcijfers  

Bron(nen):   Nielsen  SocialGuide