Facebook maakt vriendschappen kapot

Zeker, dankzij internet zijn oude en bijna vergeten vriendschappen soms gerevitaliseerd.  En kwam je zo weer op het spoor van oude klasgenoten die jarenlang uit het zicht waren verdwenen.
Toch heeft columniste Elizabeth Bernsten van The Wall Street Journal het nodige aan te merken op de relaties die moderne mensen met elkaar via het web onderhouden. Want maar al te vaak kom het electronishe contact in de plaats van echte ontmoetingen – en dat is nergens goed voor.
Ze kent vrienden die eigenlijk geen tijd meer hebben elkaar op te zoeken. Te druk! Maar die blijkbaar uren achtereen bezig zijn om hun profiel op internet bij te werken met de laatste vakantiefoto’s en verhalen hoe het met de zieke poes gaat. Zo kom je ook veel van elkaar te weten, maar de lichaamstaal en het stemgeluid dat bij echte ontmoetingen hoort, is wel verdwenen.
Goedbeschouwd zijn al die oprispingen op internet niet zo heel intiem, zegt Bernstein – meer tekenen van een zeker narcisme dat zich ontplooit dankzij de nieuwe media.
Eigenlijk wil Bernstein Facebook en Twitter het liefst de rug toekeren, en zegt ze: leve de oude manieren waarop we met elkaar omgingen.
Is Bernstein een van die intellectuelen op leeftijd, die niets moeten hebben van de moderne dingen die het leven zo aangenaam maken?
Of heeft ze wel degelijk het gelijk aan haar zijde?
Welingelichte Kringen weet het niet goed.
U hopelijk wel…

Bron(nen):   The Wall Street Journal