Lynchstemming in de Britse zondagsbladen

Het heeft even geduurd, maar de Britse zondagsbladen zijn flink op stoom gekomen bij het neersabelen van Tony Blair. Er deugt niks van de oud-premier, die als een leugenaar en oorlogsmisdadiger wordt neergezet en heel beschaafd een tribunaal in Den Haag wordt toegewenst. 
Alle partijen die altijd al tegen de Irakoorlog waren, denken er nog steeds zo over - alleen met nog meer heftigheid, woede en haat. 
Neem een krant als The Independent, ooit een liberale slijpsteen voor de geest die de Britse nuance zocht. Er bestaat geen enkel begrip voor het feit dat Blair zich heeft ingezet voor het verdrijven van een gevaarlijke dictator die jarenlang de Golfregio onveilig heeft gemaakt. Integendeel, dat zijn alleen maar gladde praatjes voor de vaak waarmee Blair zijn eigen hypocriete straatje tracht schoon te vegen. 
Blair was niet alleen een bedrieger, maar veel erger: hij was ook nog een stommeling. Hij toonde zich verrast over het optreden van Al-Qaida na de invasie in Irak en begreep niet eens waarom 'regime change' voor de buurstaten Iran en Syrië gevaarlijk was. 
Dat er met de hartelijke steun van de moellahs en de Baathisten in Damascus vervolgens van Irak een grote puinhoop werd gemaakt, kan wel op het begrip van wereldwijze analisten rekenen en komt zonder pardon op het conto van Blair en George W. Bush. 
Lees voor de aardigheid ook de reaguurders. Schuimbekken en afzeiken kunnen de lauwe bierdrinkers op de Britse eilanden nog steeds als de besten. Het is goed dat het vierendelen sinds de Middeleeuwen niet meer bestaat en volksgerichten in het Verenigd Koninkrijk zijn afgeschaft. Anders wachtte Tony Blair in eigen land ongetwijfeld hetzelfde lot als Saddam Hoessein in Irak.

Bron(nen):   The Independent on Sunday