Dennis Hopper, fotograaf

Soms zou je bijna vergeten dat het een klein wonder is dat Barack Obama nu president is van de Verenigde Staten. Want nog maar korte tijd geleden zou dit volstrekt ondenkbaar zijn geweest. 
Bijvoorbeeld in de tijd dat Dennis Hopper in 1965 als een 28 jaar oude fotograaf naar Alabama reisde en daar een fotoverslag maakte van de beroemde 'civil-righs' mars van Selma naar Motgomery onder leiding van Martin Luther King. Zwarten die opkwamen voor gelijke rechten en - zo leek het wel - het onmogelijke wilden.
Ga naar bijgaande slideshow uit Vanity Fair voor de beelden. 
Later leerden we Hopper kennen als een excellente acteur, eerder was hij al een bijzondere fotograaf.

Bron(nen):   Vanity Fair