Britten kijken online zelfs meer naar nieuws dan naar porno

Porno is een van de belangrijkste drijvers van het internet. Althans, dat beweert iedereen. Alleen: het is niet waar. Naar porno wordt zeker gekeken, maar het is maar een fractie van het internetgebruik. Zelfs nog lager dan het gebruik van nieuwssites.Want de tijd besteed aan het bezoeken van nieuwssites gaat  omhoog, althans in Engeland. En dat loopt weer parallelle met het verschrompelen van traditionele media. Engelsen zijn gemiddeld een dag weer maand online, ruim 22 uur. Dat is 65 procent meer dan drie jaar geleden.
Bijna een kwart van die tijd wordt besteed aan sociale netwerken, zoals Twitter en Facebook. Op de tweede plaats komt email, en daarna spelletjes.
Drie jaar geleden werd 1,5 procent van de tijd besteed aan nieuws, dat is nu 2,5 procent.
En porno staat dus nog lager.

Bron(nen):   The Daily Telegraph