Directeur De Groene Amsterdammer weg vanwege lening aan de Roy van Zuydewijn

Heibel bij De Groene Amsterdammer. De directeur van De Groene Teun Gautier blijkt een lening te hebben verstrekt aan Edwin de Roy van Zuydewijn, om deze in staat te stellen een boek te schrijven over zijn problemen met het Koningshuis. Het betrof een bedrag van 17.000 euro dat, zoals overeengekomen, binnen zeer korte termijn is terugbetaald. De redactie en het bestuur zijn echter pas vorige week hierover geïnformeerd en die waren boos over de actie van Gautier. Het zou de indruk kunnen wekken dat De Groene onder één hoedje speelt met de Roy De Groene in en verklaring: "De Roy van Zuydewijn is echter onderwerp van journalistiek en politiek debat, waardoor de zakelijke handeling van de directeur in verband zou kunnen worden gebracht met de redactionele afwegingen van De Groene. De redactionele onafhankelijkheid en de integriteit van het blad zijn daarmee in het geding en dat is voor bestuur en redactie niet acceptabel. Gautier en De Groene Amsterdammer gaan in goed overleg uit elkaar. Het weekblad heeft in de recente jaren een sterke groei doorgemaakt en staat er financieel goed voor. Alle betrokkenen bij De Groene betreuren het dat zij afscheid moeten nemen van een gewaardeerde directeur. Er zal worden gezocht naar een opvolger." Als directeur van de uitgeverij De Groene Amsterdammer was Gautier ook als uitgever verbonden aan De Correspondent, de online krant van Rob Wijnberg. Ook die functie zal hij niet meer vervullen.

18 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Ron C. de Weijze

  “Het zou de indruk kunnen wekken dat De Groene
  onder één hoedje speelt met de Roy.”

  Ga me nou niet vertellen dat het hoedjesspel net als de pijpendans niet OVERAL
  gespeeld worden. Elke journalist is bevooroordeeld, en zo is elk nieuwsportaal.
  We leven in gepolariseerde tijden, waarschijnlijk om een keuze te forceren waar
  we uiteindelijk allemaal mee moeten leven. En wat hier bij De Groene gebeurt,
  is polarisatie onder het mom van géén polarisatie, wat het meest hypocriet is,
  omdat niet alleen de cliënt wordt belatafeld, maar men belatafelt ook zichzelf.
  Zeg dan gewoon dat je links bent en dat zo wilt houden.

  • bebeben

   Wat een warrig, insinuerend commentaar. Het gaat hier om het vertrek van een directeur vanwege verstrengeling van belangen. De Groene zou geen knip voor de neus waard zijn als het blad daar geen melding van had gemaakt.

   (in antwoord op Ron C. de Weijze)
   • Ron C. de Weijze

    Ik zeg niet dat er geen melding van gemaakt zou moeten zijn. Het gaat om de manier waarop en onder suggestie waarvan. Warrigheid is in the eye of the beholder, bebeben.

    (in antwoord op bebeben)
    • marianne martens

     Jammer dat Teun Gautier is weggegaan. Alle partijen zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Blijft jammer en zonde
     van zo’n talentvolle man. Heeft U ooit gehoord van: spijkers .. …. …… zoeken?

     (in antwoord op Ron C. de Weijze)
    • bebeben

     Oké, wijs maar aan waar en hoe het misging in het persbericht van De Groene: http://www.groene.nl/artikel/directeur-teun-gautier-vertrekt-bij-de-groene-amsterdammer. Ik ben benieuwd of het je zal lukken dat op heldere wijze te doen.

     (in antwoord op Ron C. de Weijze)
     • Ron C. de Weijze

      Onafhankelijkheid is nodig om de waarheid op het spoor te komen door naar onafhankelijke bevestiging te zoeken tussen opvattinging. Als de opvatting van de redactie geen onafhankelijke bevestiging ontvangt of kan geven, betekent dat alleen dat er nog geen waarheid gevonden is die (dus) kan worden gerapporteerd (gereporteerd?). Het betekent niet dat “de redactionele onafhankelijkheid en de integriteit van het blad daarmee in het geding zijn”. Door dat wel te suggereren, kunnen de eigenwijze redactieleden hun onderling afhankelijk bevestigde mening blijven verkopen en de onafhankelijkheid en de integriteit van het blad daarmee corrumperen.

      (in antwoord op bebeben)
     • bebeben

      Onafhankelijkheid bewaar je door als tijdschrift niet de publicaties van geschriften financieel mogelijk te maken die afkomstig zijn “van personen die onderwerp zijn van journalistiek en politiek debat”. Door het ongelukkige opereren van directeur Teun Gautier kan dat wat De Groene Amsterdammer ooit over De Roy van Zuydewijn heeft geschreven en dat wat De Groene Amsterdammer ooit nog over De Roy van Zuydewijn zal schrijven, in een verkeerd licht worden gezien. En daarvoor hoef je niet eens een kwaadwillende te zijn. Het blad zal altijd vanwege de financiële ondersteuning aan De Roy van Zuydewijn de schijn tegen hebben, los van de vraag of dat nu terecht is of niet. Er restte De Groene dus niets anders dan op niet mis te verstane wijze publiekelijk afstand neemt van de handelwijze van Teun Gautier. Hoe je het ook wendt of keer, dat persbericht moést de deur uit. Er was geen ontkomen aan.

      (in antwoord op Ron C. de Weijze)
     • Ron C. de Weijze

      Behalve een financiële economie bestaat er ook een attentie economie van mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn door waarheid en ethiek, in plaats van extrinsiek gemotiveerd door macht en politiek. Het vinden van waarheid is de onafhankelijke bevestiging tussen de externe normativiteit van de vragende klant en de interne normativiteit van de aanbiedende leverancier. De tijd dat dit een leider-volger relatie was met een elitaire koploper (warhoofd) is ten einde, neo-communisme ten spijt.

      (in antwoord op bebeben)
     • bebeben

      Dit is niet een reactie op je bericht hier vlak boven — de inhoud daarvan heeft geen betrekking op het onderwerp van gesprek en lijkt zelfs zomaar uit de lucht te zijn gevallen — maar wel een enigszins verlate reactie op je bericht van de dag ervoor. Ik denk dat ik het insinuerende karakter van dat bericht het beste kan blootleggen als ik een vergelijking trek met een klant die bij een oliebollenkraam komt en toevallig een van de oliebollenbakkers zijn handen na toiletbezoek ziet wassen. Een logische reactie zou kunnen zijn: goed dat-ie dat doet, want het is onhygiënisch om je handen niet te wassen, zeker als je met etenswaren bezig bent.

      Maar nee, zo logisch reageert onze klant niet. Hij
      stoot de klant naast hem aan en zegt: ‘Hij wil met het wassen van zijn handen suggereren dat het qua hygiëne wel snor zit in die oliebollenkraam, maar ik heb ze door. Dat hele handenwassen is een trucje. Met die poppenkasterij wil hij alleen maar verbergen dat hij en zijn collega’s van de oliebollenkraam één grote zwijnenstal hebben gemaakt en dat alles daar te vies is om beet te pakken.’

      Het komt niet in de klant op dat hij eerst moet aantonen dat die oliebollenkraam inderdaad een smeerboel is, wil zijn redenering ook maar een zweem van aannemelijkheid verkrijgen. Overigens, zelfs in het geval dat aan te tonen is dat de hygiëne in de oliebollenkraam inderdaad te wensen overlaat, dan nog staat niet onomstotelijk vast dat het wassen van de handen na toiletbezoek bedoeld is als een listige poging om het gebrek aan hygiëne te camoufleren.

      Doordat je niet eerst aantoont dat “de eigenwijze
      redactieleden” bij De Groene “hun onderling afhankelijk bevestigde mening blijven verkopen en de onafhankelijkheid en de integriteit van het blad daarmee corrumperen” blijft er niets over van de rest van je betoog. De lezer van je bericht blijft slechts achter met insinuaties.

      (in antwoord op Ron C. de Weijze)
     • Ron C. de Weijze

      Ik ben niet in de aanval en ik insinueer niets. Ik geef een mogelijke verklaring die meegewogen moet worden in enig eindoordeel dat alleen tot stand kan komen tussen onafhankelijke oordelaars. Dit in tegenstelling tot degenen die wel met waarheid komen aanzetten zonder deze nog ter discussie te willen stellen, bijvoorbeeld tussen redactie en directeur of redactie en lezers. Morele verontwaardiging is op zijn plaats als een mogelijke verklaring die negatief uitpakt voor de redactie (of enig ander), inderdaad wordt bevestigd door een onafhankelijke ander die weet waarover hij of zij het heeft maar die geen belang heeft in de uitkomst. Dit geldt ook voor een definitieve weerlegging, maar dan moeten we door blijven zoeken naar de waarheid. Zodra een mening of een opvatting van een belanghebbende, zoals De Roy van Zuydewijn, Gautier, een redactielid of zelfs een lezer onafhankelijk is bevestigd doordat verificatie mogelijk, en falsificatie onmogelijk bleek, mogen wij de voorlopige waarheid accepteren, bijvoorbeeld uit De Groene.

      (in antwoord op bebeben)
     • bebeben

      Wollige praat, die nog steeds afleidt van je pijnlijk ongefundeerde aanname. Ik herhaal het nog maar even: je schreef dat “de eigenwijze redactieleden” bij De Groene “hun onderling afhankelijk bevestigde mening blijven verkopen en de onafhankelijkheid en de integriteit van het blad daarmee corrumperen”. Deze aanname vormt de basis van je betoog. Zolang je deze aanname niet kunt onderbouwen, zakt de rest van je betoog in drijfzand weg.

      (in antwoord op Ron C. de Weijze)
     • Ron C. de Weijze

      Alleen macht en politiek kunnen mensen op een zijspoor brengen, door ze te bedreigen met afhankelijke verwerping (excommunicatie, terugbrengen tot bedelstaf) en ze eieren voor hun geld te laten kiezen bij de eigen partij (afhankelijke bevestiging van vrienden, cronyisme) en tegen de andere partij (onafhankelijke verwerping van gemeenschappelijke vijanden). Waarheid en ethiek zijn van geen belang of alleen achteraf, wanneer men “in goed overleg afscheid van elkaar heeft genomen” en loyaliteit gegarandeerd is door zwijggeld te betalen. Waarheid en ethiek zijn wel van belang wanneer ze openlijk ter discussie mogen staan (en geen kwade trouw door de tegenpartij eerst bewezen dient te worden) en hun overtuigingskracht eens te meer mogen aantonen in discussies met onafhankelijke derden. Hierop baseer ik mijn aannamen en ze worden pas wáár-aannamen indien en wanneer deze derden wel kunnen verifiëren en, ondanks proberen, niet kunnen falsifiëren. Redelijk en billijk, toch?

      (in antwoord op bebeben)
     • bebeben

      Je reageert niet op wat ik zeg en draait alleen je eigen verhaal af.

      (in antwoord op Ron C. de Weijze)
     • Ron C. de Weijze

      In mijn beleving reageer ik heel duidelijk op alles wat u zegt en niet warrig, wollig of insinuerend. Maar laat onafhankelijke derden daar maar over oordelen. Als ik er naast zit dan spijt mij dat bij voorbaat, maar dat geloof ik (nog) niet.

      (in antwoord op bebeben)
     • bebeben

      Inderdaad, in jouw beleving. Laat derden nu maar oordelen.

      (in antwoord op Ron C. de Weijze)
  • marianne martens

   ach, man links noch rechts, alleen ultra- rechts bestaat allang niet meer. De Groene Amsterdammer, de Correspondent/ VN zijn nog ( web ) bladen waar je van verveling en desinteresse voor de lezer niet acuut in slaap valt.Je word geprikkeld en geïnspireerd Nee, de andere bladeren zijn er veelal om de lezer dom te houden en angst aan te jagen ( Machiavelli )+ meelullen met de elke Politieke scheet. De Groene Amsterdammer heeft een prachtig Kerstnummer uitgegeven. Heeft U vast gelezen.

   (in antwoord op Ron C. de Weijze)
   • Ron C. de Weijze

    Ik zie dat de extreem linkse neo-communist Žižek in het kerstnummer het woord krijgt. Ik ben dan niet verveeld maar wel gedesinteresseerd en schakel in de hoogste versnelling – ervandaan.

    (in antwoord op marianne martens)
    • marianne martens

     U kunt ook artikelen overslaan, staan genoeg goede artikelen in. Doe ik ook bij Elsevier.Lees de achterkant- en voorkant. Heel interessant.

     (in antwoord op Ron C. de Weijze)

Reacties niet toegestaan